Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Totstandkoming van de overeenkomst

 De overeenkomst tussen Barolo-Catering en de opdrachtgever gaat in zodra wij de getekende offerte hebben ontvangen, hetzij via reguliere post of digitaal.

 Artikel 2 – Prijs

 In de offerte wordt altijd een prijs aangegeven voor de totale dienstverlening met aparte specificatie van de BTW. Indien er sprake is van nacalculatie – bijvoorbeeld bij afname van dranken – dan wordt in de offerte aangegeven welke prijzen hiervoor in rekening gebracht zullen worden per eenheid.

 Artikel 3 – Dieetwensen/allergenen

Wij kunnen rekening houden met speciale dieetwensen en of allergieën indien deze uiterlijk 3 dagen voor de geplande leverdatum van de producten bij ons bekend zijn, hetzij via reguliere post of digitaal.

Artikel 4 – Offerte

Offertes zijn geldig tot 30 dagen na dagtekening

Artikel 5 – Annulering

Voorafgaand aan de gewenste leverdatum kunt U de opdracht annuleren. Dit kan kosteloos tot uiterlijk 7 dagen voor de leverdatum. Indien de annulering tussen de 7 en 3 dagen bij ons bekend wordt gemaakt zal een vergoeding van 25% van de offerte in rekening worden gebracht. Indien de annulering korter dan 3 dagen van tevoren wordt bekendgemaakt, dan zal het totale offerte bedrag in rekening worden gebracht.

Artikel 6 – Betaling

Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na dagtekening te worden voldaan door storting op rekening 
NL42 KNAB 0402 9354 03 t.n.v. Barolo-Catering

Artikel 7 – Privacy

Gegevens van de opdrachtgever zullen niet worden doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Scroll naar boven