Privacyverklaring

Uw privacy is voor ons van groot belang. In deze Privacyverklaring geven wij aan welke persoonsgegevens wij van u bewaren en met welk doel. Ook wijzen wij op uw wettelijke rechten in verband met uw privacy.

Wanneer wij persoonsgegevens van u ontvangen, dan doen wij er alles aan om deze zo zorgvuldig mogelijk te verwerken en te beschermen. Wij houden ons daarbij aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet AVG en eventuele andere toepasselijke regels.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Door het gebruiken van onze dienstverlening verstrekt u ons de volgende informatie:
Uw naam en adres;
telefoonnummer;
factuur-/ afleveradres;
e-mailadres;
betalingsgegevens

Grondslag en doel voor het opslaan van persoonsgegevens door Barolo-Catering
Onze dienstverlening aan u te kunnen realiseren en wensen af te stemmen;
het afhandelen van uw betaling in onze boekhouding;
het verzenden van onze
nieuwsbrief.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instellingen ten behoeve van commerciële doeleinden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Rechten tot Inzage en wijzigen van uw gegevens
Inzage in de persoonsgegevens die we van u hebben vastgelegd;
het laten corrigeren van fouten;
het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
intrekken van toestemming voor gebruik;
bezwaar maken tegen een bepaald gebruik’.

Vragen
Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen:

Barolo-Catering
Beatrixplantsoen 3
2104 SW Heemstede
info@barolo-catering.nl

Scroll naar boven